Saturday, 4 October 2014

Nakit kao potreba - Jewelry as a necessity

How I started?
Honestly… boredom!
I moved with my husband in small town, got pregnant and winter came… It’s enough for someone who is not accustomed to boredom.


I just needed to do something! So, I got the idea to start making jewelry.
When I made my first piece of jewelry, my happiness knew no bounds. Than came the next, and the next… My idea for escaping boredom has become necessity.
I became more and more interested in handmade jewelry. Later, I also became interested in everything that two hands can make for house, decoration, kids… Imagination really can do anything! I’ve always loved those shops where you can find a lot of interesting things for home, either for decoration or use. Now, when I see something like that I think about how I can make it myself.

You wouldn't believe what all you can make at home, with materials you already have.
I will show you my works, and other interesting ideas and suggestions on how to express your creativity.
I can't wait to start!!!

Yours M.Kako sam počela?
Iskreno... Iz dosade...
Preselila sam se sa mužem u mali grad, ostala trudna, došla zima... Dovoljno za nekoga ko nije navikao na dosadu i monotoniju.
Bilo mi je potrebno da uposlim svoje ruke nečim. Bilo mi je potrebno da se zanimam nečim...
Tako sam došla na ideju da počnem da pravim nakit.
Kada sam napravila svoj prvi komad, sreći nije bilo kraja. Zatim sledeći, pa sledeći... i tako se moja ideja za ubijanje dosade pretvorila u potrebu. 
Sve više sam ulazila u priču o ručno rađenom nakitu, a zatim o svemu što dve ruke mogu da naprave, bilo za kuću, dekor, decu... Mašta stvarno može svašta!
Oduvek sam volela one prodavnice u kojima možete da nađete milion interesantnih stvarčica za kuću, bilo za dekoraciju ili upotrebu. Sada kada vidim tako nešto razmišljam kako bih to mogla da napravim sama. 
Ne bi verovali sta sve možete napraviti kod kuće od materijala koji već imate... 
Ovde ću vam prikazati moje radove, i druge interesantne ideje i predloge kako da ispoljite svoju kreativnost.
Jedva čekam da počnemo zajedno da maštamo!!!

Vaša M.
No comments:

Post a Comment